โรงเรียนบ้านห้วยไคร้l สพป.เชียงรายเขต 2l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงราย l

ภาพ : พิชิต เปล่งใส
ประชาสัมพันธ์ : ณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยมี ท่านรองชูศักดิ์ ดีแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ท่านปลัดสุพจน์ เวียงคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี นายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี และคุณครูพิชิต เปล่งใส เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
ท่านรองชูศักดิื ดีแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ท่านปลัดสุพจน์ เวียงคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ่านคำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) โดยมี ท่านรองชูศักดิ์ ดีแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ท่านปลัดสุพจน์ เวียงคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี นายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี และคุณครูพิชิต เปล่งใส เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
คุณครูสุดคนึง อดเหนียวทำหน้าที่พิธีการดำเนินรายการ
ท่านรองชูศักดิื ดีแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน
นายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน การทำโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)
คุณครูพิชิต เปล่งใส กล่าวขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน การทำโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)